การเข้าระบบ Google Drive เพื่อให้บริการจองห้องในความดูแลของศูนย์กิจกรรมนักศึกษา

  1. เข้า "www.gmail.com"
  2. พิมพ์ email address "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

รายละเอียดเพิ่มเติม